Historie Vereniging

Jachthoornblazersgroep Panneland is opgericht op 15 september 1976. Dit is de datum die gehanteerd is in het register van de Kamer van Koophandel. De starters van onze club, Kees Straathof en Jan Zantvoort, zijn begonnen met blazen op de jachthoorn. Geinspireerd op een Veluwse jachtpartij, alwaar de jachthoornklanken klonken, besloten zij om dit instrument aan te schaffen en zich het blazen eigen te maken. Achter een dikke beukenboom nabij het koffiehuis het Panneland klonken in het voorjaar van 1976 de eerste basistonen (voornamelijk achter die boom want dan hoorden de mensen in de buurt het niet zo erg).

Jan Zantvoort was boswachter in de Amsterdamse Waterleidingduinen en woonde bij de ingang aldaar. Hij was in zijn vak uitgegroeid als een bekende boswachter, een markant persoon, met een gevoeilige kijk op het leven en bereid om een ieder op te vrolijken, zoals Jan altijd zei: “Pluk de dag”. Helaas heeft inmiddels onze Jan ons in 1995 door een hartstilstand verlaten.

Kees Straathof is een geboren natuurmens en kan ongelofelijke dingen met zijn handen. Zijn expositie van schilderijen in het bezoekerscentrum de Oranjekom, waar zijn mooiste schilderijen tentoongesteld hangen van de mooiste duinlandschappen, zijn het levende bewijs. Kees werkte toendertijd op het naastgelegen landgoed ‘t Huis te Vogelenzang als jachtopzichter alwaar er jaarlijks drijfjachten plaatsvonden. Kees en Jan waren tijdens de jachtpartijen op het landgoed altijd aanwezig. Kees was de jachtopzichter en Jan fungeerde als loader voor de jonkheer, hij mocht dan de spullen dragen, de honden meenemen en het geweer voorzien van patronen.

Op dit landgoed klonken de jachthoornklanken, hun eerste extra eerbetoon aan het geschoten wild, stilstaan bij de jachtdag, door aan het einde van de dag het wild uit te leggen op een vaste rangorde, het zogeheten wildtableau, om het vervolgens dood te blazen.

De toenmalige eigenaar van het koffiehuis, Herman Mense, de vader van Ad, kreeg medelijden met deze twee pruttelaars achter de beukenboom en bood ze elke woensdagavond gelegenheid om in zijn koffiehuis op te warmen, het waren immers geen vreemden voor hem, regelmatig kwamen ze bij Herman op bezoek. Al gauw kregen Jan en Kees door simpelweg oefenen de smaak te pakken en de eerste doodsignalen konden geblazen worden. Weldra werden ze opgemerkt door enkele jagers en vogelaars, deze meldden zich spontaan aan en er vormde zich een groepje natuurmensen, pro jacht en met eergevoel welke de avond omtoverde in een leerzame maar vooral gezellige avond.

Jan Gaarthuis, jager en lid van de vereniging Het Waternest, voegde zich ook bij de club en hierdoor was er een muzikale leider geboren; hij breidde het te blazen repertoire flink uit. Ook bracht onze Amsterdamse jager discipline in de groep, nodigde de goede blazers uit op de jachtpartijen van Arnold van der Wal, welke een grofwildjacht bezat op de Veluwe, een van de mooiste revieren van Nederland. Je mocht dan mee als drijver en blazer op de wilde varkensdrijfjacht, als uitverkorene, een happening om nooit meer te vergeten.

Bob Apswoude kwam ook rond de tijd van Jan Gaarthuis bij de club en met zijn achtergrond als trompettist van drumband Vogelenzang, en ook nog eens in staat om noten te lezen, heeft hij op muzikaal gebied veel betekend voor de club, en samen met Sjoerd Bakker begeleiden zij onze club subliem. Op 23 februari 2011 hebben Bob Apswoude en Sjoerd Bakker de muzikale leiding stopgezet. Een jaar later wordt Bob Apswoude opnieuw tot muzikaal leider gekozen. De muzikale lessen en blaasinstructies worden vanaf medio 2011 tot zomer 2016 verzorgd door muziekdocent Eduard Lachi. Momenteel ligt de leiding weer bij Bob Apswoude.

LEDENINFORMATIE (peildatum 22 november 2016)

Aantal leden : 31
Ereleden : 3 (Kees Straathof, Bob Apswoude en Willem Gieles)
Niet blazende leden: 1
Actief blazend: 30
Aantal donateurs : 58