Over

Jachthoornblazersgroep Panneland ontleent haar naam aan een duinpan, gelegen in de Amsterdamse Waterleidingduinen. De blazers van ‘t Panneland bespelen de jachthoorn in Bes zonder ventielen (Fürst-Pless en Parforcehoorn), wat betekent dat er uitsluitend natuurtonen worden geblazen.

De meest bekende jachthoorn, de Fürst-Pless hoorn, werd oorspronkelijk gebruikt als communicatiemiddel in het jachtveld. Wie de taal van de hoorn sprak, kon over kilometers afstand met een ander communiceren. Iets waarvoor men tegenwoordig meestal de mobiele telefoon gebruikt.

Later werden er ook muziekstukken voor de jachthoorn geschreven. Daarnaast ontstond behoefte aan een ander instrument, met meer dan zes natuurtonen. Dat instrument is de veel grotere Parforcehoorn. Hierdoor ontstonden er muziekstukken voor de beide jachthoorns.

Op deze website vindt u meer informatie over onze vereniging.

Wij blazen alle woensdagavonden tussen 20.00 en 22.00 uur bij Boshut ‘t Panneland aan de Vogelenzangseduinweg 4 in Vogelenzang, weer of geen weer. U bent van harte welkom..

Het Panneland is een hechte groep blazers die zich verbonden voelen door de natuur. Jagers, drijvers, picker-ups, vissers, vogelaars en andere natuurliefhebbers maken deel uit van onze jachthoornblazersgroep. Dat was bij de oprichting in 1976 en dat is nog steeds zo. Natuur en saamhorigheid zijn voor ons een sturende factor.

Het bestuur bestaat uit Michiel Joustra (voorzitter),  Arno Ooms (secretaris), Luc Strik (penningmeester),  Jeanine Wüsten (optredens coördinator) en Marrie Dhaene (evenementencoördinator).
Op de contactpagina vindt u onze gegevens.

met vriendelijke groet,

Jachthoornblazersgroep ‘t Panneland.