Over

Jachthoornblazersgroep Panneland ontleent haar naam aan een duinpan, gelegen in de Amsterdamse Waterleidingduinen. De blazers van ‘t Panneland bespelen de jachthoorn in Bes zonder ventielen (Fürst-Pless en Parforcehoorn), wat betekent dat er uitsluitend natuurtonen worden geblazen.

De meest bekende jachthoorn, de Fürst-Pless hoorn, werd oorspronkelijk gebruikt als communicatiemiddel in het jachtveld. Wie de taal van de hoorn sprak, kon over kilometers afstand met een ander communiceren. Iets waarvoor men tegenwoordig meestal de mobiele telefoon gebruikt.

Later werden er ook muziekstukken voor de jachthoorn geschreven. Daarnaast ontstond behoefte aan een ander instrument, met meer dan zes natuurtonen. Dit instument is de veel grotere Parforcehoorn. Het produceert ook uitsluitend natuurtonen, maar wel meer dan de Fürst-Pless hoorn. Hierdoor ontstonden er muziekstukken voor de beide jachthoorns.

Op deze website vindt u meer informatie over onze vereniging. U vindt foto’s uit ons rijke verenigingsleven en foto’s van recente evenementen waaraan het Panneland deelnam. Blaasevenementen vindt u op onze kalender.

Wij blazen alle woensdagavonden tussen 20.00 en 22.00 uur bij Boshut ‘t Panneland aan de Vogelenzangseduinweg 4 in Vogelenzang. U bent van harte welkom (weer of geen weer).

Het Panneland is een hechte groep blazers die zich verbonden voelen door de natuur. Jagers, drijvers, pickerups, vissers, vogelaars en andere natuurliefhebbers maken deel uit van onze jachthoornblazersgroep. Dat was bij de oprichting in 1976 en dat is nog steeds zo. Natuur en saamhorigheid zijn voor ons een sturende factor.

Het bestuur bestaat uit Siem Vos (voorzitter),  Arno Ooms (secretaris), Bas Koomans (penningmeester), Michiel Joustra (2e voorzitter) en Theo Winnubst (evenementen/optredens coördinator)
Op de contactpagina vindt u onze gegevens. Al sinds de vorige eeuw heeft Bob Apswoude de muzikale leiding.

met blazersgroeten,

Jachthoornblazersgroep Panneland.