Doneren

Welkom op deze informatie bladzijde over doneren en wat het donateur zijn inhoudt. Mocht u donateur willen worden dan kunt u bijgaand inschrijfformulier invullen en mailen aan de penningmeester . Wilt u communiceren over sponsorschap in natura dan graag ook een mail naar voornoemd mailadres.

Wat kost het donateurschap?

De bijdrage is vastgesteld op minimaal 30 Euro. Als u akkoord gaat met een doorlopende machtiging dan verzoek ik u het formulier in te vullen en te mailen.

Wat krijgt u als donateur?

Tweemaal per jaar, in voor- en najaar organiseren wij een wandeling met gids en in september een donateursavond met een hapje en drankje.

Op oudejaarsdag verzorgen wij een optreden bij Boshut ‘t Panneland; het zgn. oliebollenblazen. Er zijn veel donateurs aanwezig en heffen wij met u het glas op het nieuwe jaar.

U wordt op de hoogte gehouden van optredens die u zou kunnen bijwonen.