Doneren

Welkom op deze informatie bladzijde over doneren en wat het donateur zijn inhoudt. Mocht u donateur willen worden dan kunt u bijgaand inschrijfformulier invullen en opsturen van mailen naar de penningmeester . Wilt u communiceren over sponsorschap in natura dan graag ook een mail naar boven gezien adres.

Wat kost het om donateur te worden:

De bijdrage voor 2018 (sinds 2015 ongewijzigd) is vastgesteld op minimaal 30 euro. Als u akkoord gaat met een doorlopende machtiging dan verzoek ik u  het formulier verder in te vullen en te mailen.

Wat krijgt u als donateur:

Tweemaal per jaar, in voor- en najaar organiseren wij een wandeling met gids en in september een donateursavond met een hapje en drankje.

Op oudejaarsdag verzorgen wij een optreden bij Boshut ‘t Panneland; het zgn. oliebollenblazen. Er zijn veel donateurs aanwezig en heffen wij het glas op het nieuwe jaar.

U wordt op de hoogte gehouden van optredens die u zou kunnen bijwonen.

U kunt deelnemen aan diverse wilddiners (niet in donatie inbegrepen) waar wij een weergeven verzorgen.