Doneren

Welkom op deze informatie bladzijde over doneren en wat het donateur zijn inhoudt. Mocht u donateur willen worden of sponser dan kunt u bijgaand inschrijfformulier invullen en opsturen of mailen naar de penningmeester. Wilt u communiceren over financieel sponsorschap of in natura dan graag ook een mail naar bovenstaand adres.

Wat kost het om donateur te worden:

De bijdrage voor 2015 is vastgesteld op minimaal 30 euro. Het staat u natuurlijk volledig vrij om een hoger bedrag te doneren. Als u akkoord gaat met een doorlopende machtiging dan verzoek ik u het formulier verder in te vullen en te mailen.

Wat krijgt u als donateur:

Tweemaal per jaar, in voor- en najaar organiseren wij een donateursavond met een hapje en drankje.

Op oudejaarsdag verzorgen wij een optreden bij Boshut ‘t Panneland; het zgn. oliebollenblazen waarbij we met de donateurs het glas zullen heffen op het nieuwe jaar.

U wordt op de hoogte gehouden van optredens die u zou kunnen bijwonen.

U kunt deelnemen aan diverse wilddiners (niet in donatie bedrag inbegrepen) waar wij een optreden verzorgen.