Aanmeldingsformulier Donateur

AANMELDINGSFORMULIER DONATEUR

Naam                           _________________________________________________

Initialen, roepnaam  _____________________________________________________

Adres                           _____________________________________________________

Postcode, Woonplaats  ____________________________________________________

Geb. datum                 _____________________________________________________

Telefoon                      _____________________________________________________

Telefoon mobiel        _____________________________________________________

E-mailadres               _____________________________________________________

Bankrekening           __NL_________________________________________________

Verzoekt hierbij het bestuur van de Vereniging Jachthoornblazersgroep ‘t Panneland om als donateur van de vereniging te worden toegelaten. De minimale donatie bedraagt € 30 per jaar. Ik machtig de penningmeester wel/niet tot incasso van € ___,- p/jr.

Datum                                   ____     ____     20..

Plaats                     _______________________________________________________

Handtekening      _______________________________________________________

Dit formulier mailen naar: penningmeester.panneland@gmail.com