Contact

Het Bestuur van Jachthoornblaasgroep Panneland heeft sinds 13 februari 2013 uit:

Voorzitter Michiel Joustra m.joustra@xs4all.nl
Secretaris Arno Ooms secretaris.panneland@gmail.com
Penningmeester Bas Koomans penningmeester.panneland@gmail.com
Optredens- Coördinator Theo Winnubst optredens.panneland@gmail.com
Muzikale leiding Bob Apswoude bobapswoude@hotmail.com
Webbeheerder Sjoerd Vos  web.panneland@gmail.com
Evenementen Coördinator Henriette Dirkzwager jan.dirkzwager@planet.nl

 

Bankrelatie: Rabobank Haarlem,

IBAN: NL47 RABO 0328 1379 87