Gedenksteen

Woensdag 7 oktober 2009 werd een gedenksteen onthuld. Een bijzondere steen met een bijzondere betekenis: herinnering aan overleden blazers van Jachthoornblazersgroep Panneland.

gedenksteen

De steen is beschikbaar gesteld door Waternet. De bronzen plaquette met de tekst ‘niet vergeten’ is een ontwerp van Kees Straathof.
De eerste woensdagavond in het nieuwe jaar worden de overleden leden herdacht.

bronzen plaquette

Wij staan dan even stil en noemen de namen van overleden blazers/leden van Jachthoornblazersgroep Panneland:

 • Herman Mense (26 oktober 1978)
 • Geert de Haan (30 mei 1992)
 • Reint de Jonge (30 oktober 1993)
 • Jan Gaarthuis (2 juni 1994)
 • Jan Zantvoort (25 juli 1995)
 • Mien Mense (23 november 2000)
 • Henny Touwen (22 september 2004)
 • Bert Osinga (5 augustus 2006)
 • Jerry Hubregtse (12 mei 2009)
 • Frits Stapel (9 februari 2010)
 • Jan Drijver (10 oktober 2011)
 • Han Folkertsma (21 maart 2013)
 • Piet de Vries (11 februari 2014)
 • Henk Touwen (14 januari 2015)